poniedziałek, 13 marca 2017

Drużyna Pierścienia / Fellowship of the ring

Chyba nie trzeba nikomu przybliżać tych postaci :). Drużyna przywędrowała do mnie od właściciela rycerza bretońskiego na pegazie. Wszystkie modele potraktowałem z tą samą pieczołowitością ale najlepiej malowało mi się Gimliego i Gandalfa. Przy Gimlim spędziłem chyba najwięcej czasu próbując dodać kilka smaczków (naramienniki i wzorki na tunice). Za to przy Gandalfie fajnie było pokombinować z odcieniami szarości. Co do jakości wykonania:  Legolas i Aragorn - słabo, natomiast Gimli, Boromir i Gandalf są zrobieni świetnie.

I think that i don't need to introduce those models to anyone :). Fellowship were brought to me from the owner of the bretonian lord on pegasus. I had treated all models with the same care but the most fun i had got with painting Gimli and Gandalf. Model of Gimli took most of my time because of freehand (shoulders and patterns on the tunic). On Gandalf it was quite fun to work with different shades of gray. Quality of miniatures: Legolas and Aragorn - poor, Gimli, Boromir and Gandalf - great.


niedziela, 26 lutego 2017

Ten Thunders - Dawn serpent


Nieduży model smoka dość mocno nawiązujący do chińskiej mitologii. Muszę przyznać że nie miałem pomysłu w jakim schemacie kolorystycznym go utrzymać ale po namyśle zasugerowałem się grafiką z opakowania i efekt (przynajmniej dla mnie) jest zadowalający.

A small model of the dragon referring to chinese mythology. I must admit that i had no idea what color scheme will fit to this model but eventually i make use of graphic placed on the package and the effect (at least for me) is satisfying.


Ten Thunders - Kamaitachi


Niewielki model pieska z trzema ogonami. Nie licząc nadmiarowej liczby ogonów model bez zbędnych fajerwerków. Malowanie szybkie i przyjemne.

A small miniature of a dog with three tails. If we not counting the number of tails model does not contain any additional fireworks. Painting was fast and pleasant.
piątek, 6 stycznia 2017

Krasnoludzki bohater z Maxmini / Dwarven Hero from Maxmini

Barundin Gundrikson z klanu Grimmson

Minął kolejny rok i zgodnie z tradycją pierwszy wpis będzie poświęcony krasnoludowi z mojej kolekcji. Tym razem piękny model krasnoludzkiego bohatera idealnie pasujący do żelaznego bractwa. Kunsztownie zdobiona gromrilowa zbroja, wytrzymała tarcza i runiczny topór - cóż więcej potrzeba krasnoludzkiemu wojownikowi do siekania orczego ścierwa czy tchórzliwych scaveńskich śmierdzieli ! Podstawka jest wykonana przez mojego brata (tu można zobaczyć inne jego prace) i przedstawia jego interpretację kamienia przysięgi. Cóż to jest kamień przysięgi spytacie, posłużę się tu cytatem z jednej z moich ulubionych książek ze świata warhammera - "Powiernik Krzywd" napisanego przez Gav Thorpa.
"...Throndin wskazał na tragarzy kamienia i na wezwanie wystąpili naprzód, niosąc pomiędzy sobą bryłę granitu wyciosaną w długi płaski stopień ozdobiony runami....
- Oto tutaj stawiam kamień krzywd Zhufbaru i stąd się nie ruszymy ! - król zawołał czystym głosem, niosącym się ponad wrzawą orków.
- Odniosę zwycięstwo, stojąc na tym kamieniu, albo zostanę pod nim pochowany. Żaden krasnolud nie ruszy się na krok w tył za tę linię. Śmierć lub zwycięstwo !"

Mam nadzieję że wybaczycie ten przydługi wstęp, ale czymże jest figurka bez dobrej historii :). Zapraszam do komentowania i szczęśliwego nowego  roku !
Barundin Gundrikson from Grimmson clan

Another year has passed and according to tradition, the first entry will be dedicated to the dwarf from my collection. This time, a beautiful dwarven hero miniature perfectly fits into ironbreakers brotherhood. Exquisitely decorated gromril armor, hard shield and rune axe - what more a dwarven fighter needs to chop orc scum or cowardly scaven stinkers!
The base is made by my brother (here you can see his other work) and presents his interpretation of the oath stone. What is this stone oath you ask, I will use here a quote from one of my favorite books from the world of Warhammer - "Grudge Bearer" written by Gav Thorpe.
"... Throndin pointed to the stone carriers and call them to stepped forward, carrying between them a lump granite, carved in the long, flat step decorated with runes ....
- Here here I put the Zufbar grudge stone and from here we do not move! - King cried in a clear voice, carrying over the clamor of orcs. - I will refer victory, standing on the stone, or become buried under it. No dwarf will not move to step back behind this line. Death or victory! "
I hope you will forgive me this lengthy introduction, but what is the miniature without a good story :). Feel free to comment and happy new year!
czwartek, 22 grudnia 2016

Malifaux - Tengu

Czas na kolejny malowniczy przerywnik z Wyrd Miniatures. Trzy modele Tengu wzmocniły ekipę Ten Thunders prezentowaną na moim blogu w poście z 2015 roku. Muszę tutaj pochwalić producenta bo nie miałem absolutnie żadnych problemów z montażem tych modeli, a jakość detali ciągle stoi na wysokim poziomie. Jedynie przy montażu do podstawek trzeba było trochę pokombinować bo szpony/nóżki są dosć delikatne i cieńkie, ale dało radę. Na prośbę kumpla zmieniłem również podstawki na bardziej "miejskie", a do takowych bruk pasuje idealnie. Ptaszki dobrze poddały się obróbce włosiem czego efekty prezentuję poniżej.

It's time for another painting interlude from Wyrd Mniatures. Three models of Tengu reinforced Ten Thunders crew presented at one of my earliest posts. I must applause to producer because i had absolutely no problems with assembly and as usual for Wyrd Miniatures quality of details is very high. I had small problems with mount it to bases because claws/legs where quite fragile and thin but after a while i did it. On my friend request i have changed base look to more "urban" and cobblestone seems to be right choice. Birds surrender well to bristle processing and it's effects you can evaluate below.