niedziela, 31 grudnia 2017

Podstawka pod krasnoludzkiego lorda / Base for dwarven lord

Ostatni post w tym roku będzie zarazem zapowiedzią pierwszego postu w 2018 :). Podstawka wykonana przez mojego brata na potrzeby mojej armii krasnoludów. Jest wykonana z gipsu i rzeźbiona. Białe punkty posłużą do mocowania modelu. Początkowo w "pustych", większych miejscach na zewnętrznych ściankach miałem plan podoklejać jakieś klimatyczne części z wzorami krasnoludzkimi, ale skończyło się na ręcznym malowaniu wzoru, z którego jestem bardzo zadowolony bo fajnie dopełnia całą podstawkę. Na razie nie będę zdradzał jaki model spocznie na niej (chodź zapewne doświadczeni Thanowie krasnoludzcy w mig rozwiążą zagadkę ;) ), także zapraszam do śledzenia bloga w przyszłym roku aby uzyskać odpowiedź :).

Na koniec chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy odwiedzają tego bloga. Słowa uznania i ilość wyświetleń naprawdę bardzo motywuje do dalszej pracy (ponad 120 pomalowanych modeli w tym roku !), z czego się bardzo cieszę i jeszcze raz, ogromnie dziękuję za wsparcie ! Last post in this year will also be the an announcement for the first post in 2018 :). A base made by my brother for my dwarven army. It is made of plaster and carved. White points will be used to attach the miniature. At first, in the "empty", larger places on the outside walls, I did want to add some parts with dwarf patterns, but I ended with a manual painting, which of I am very pleased because it perfectly fills the whole base. For now, I will not spoil which model will set on it (probably come experienced dwarven Thanes will solve the riddle in a flash;)), so I invite you to follow the blog next year to get the answer :).

Finally, I would like to thank everyone who visits this blog. Words of appreciation and number of visits really motivates for further work (more than 120 painted models this year!), of which I am very happy and thank you again for your support!

poniedziałek, 25 grudnia 2017

Władca pierścieni - Nazgul / Lord of the rings - Nazgul

Figurka przedstawiająca postać dość charakterystyczną w świecie stworzonym przez mistrza Tolkiena. Zły upiór pierścienia - Nazgul. Malowanko szybkie i przyjemne. Podstawka wykonana identycznie jak w przy kawalerii mongolskiej.

I present to you quite characteristic miniature from world created by master Tolkien. The evil ringwraith also know as Nazgul. Paiting was fast and pleasant. The base is made in the same way as at mongolian cavalry.

  


  


  niedziela, 17 grudnia 2017

Deus vult - Kawaleria mongolska / Deus vult - Mongol cavalry

Modele stworzone do systemu Deus vult wchodzące w skład mongolskiej hordy. Jednak ich docelowe przeznaczenie ma być zgoła inne; będą używani jako modele kandyjskich wojowników na koniach do systemu Władca pierścieni (stąd też kolorystyka jeźdźców). Z tego co mi powiedziano bardzo ciężko dostać ową konnicę i dlatego konieczność posłużenia się czymś zastępczym. Same modele zgrabne, dobrze wykonane i z ładnymi detalami. Szczególnie przypadła mi do gustu dynamika rzeźby samych koni. Podstawki wykonane przy pomocy korka, drobnych kamieni, wikolu i świetnie się sprawdzającej w takich sytuacjach farby citadel z serii technicals - agrellan earth.

Those miniatures are part of the mongol horde and were created for the Deus vult system. However, their purpose is to be quite different. They will be used as models of the khandish warriors on horseback to the Lord of the Rings system (hence the color scheme for riders). From what I have been told it is very difficult to get this cavalry and therefore the necessity of using substitute. Same models are quite graceful, well made and with nice details. I especially like the dynamics of the sculpture of the horses themselves. Bases made of cork, small stones, and wooden glue, and painted with citadel from the technicals - agrellan earth series which is great for such situations.