środa, 4 października 2017

Władca pierścieni - Zwiadowcy Uruk-hai / Lord of the rings - Uruk-hai scouts

I znów siły zła z władcy pierścieni, tym razem brudne i zaśmierdłe orki. To chyba największa grupa modeli jaką jednorazowo miałem okazję malować na zamówienie. Był to dość długi proces, ponieważ figurki były kupowane z "drugiej ręki" i większość była pokryta jakimś badziewnym podkładem, którego czyszczenie zajęło mi sporo czasu. Przy malowaniu metalowych części, posłużyłem się tym tutorialem aby uzyskać fajny efekt rdzy (jak na pierwszy raz jestem zadowolony z efektu końcowego). Podstawki mojego autorstwa pasujące do reszty ekipy. 

And again, the evil forces from the Lord of the rings, this time filthy and stinky orcs. It was the largest group of models that I have ever had opportunity to paint at one order. It was a fairly long process, because the miniatures were bought from the "second hand" and most were covered with some shitty primer, which took a long time to clean. When painting metal parts of models I used this tutorial to get a nice rust effect (for the first time I'm satisfied with the final effect). The bases are also my creation and matches the rest of the crew from this system.piątek, 8 września 2017

Król Kazador - Krasnoludzki Sztandarowy Armii / King Kazador - Dwarf Army Battle Standard Bearer

O ile dobrze pamiętam to jedna z moich pierwszych krasnoludzkich figurek jakie malowałem ładnych parę lat temu. Do zaszczytnej roli sztandarowego armii posłużyła piękna, metalowa figurka króla Kazadora z klanu Donarkhun, z twierdzy Karak Azul. Oryginalny wzór posiadał sztandar osadzony na plecach i tarczę ale wprowadziłem niewielkie zmiany z pomocą greenstufu, a także inspirowany twórczością jednego z najlepszych malarzy na scenie polskiego bitewniaka - Rakso, zmieniłem całkowicie sztandar. Malowanie sztandaru jest również jednym z moich wcześniejszych dzieł. Teraz bym pewnie zrobił kilka rzeczy inaczej ale mając spory sentyment do tego modelu odświeżyłem nieco złoty kolor i osadzając na magnesie (dla ułatwienia transportu), dodałem małe ozdoby wieńczące pracę. Podstawkę i kufelek do sztandaru wyrzeźbił mój brat korzystając z modeliny.

As far as I remember, it was one of my first dwarf miniatures which I have painted a couple of years ago. Beautiful metal model of King Kazador of the Donarkhun clan, of the Karak Azul dwarf hold will perform honorable role as my army battle standard bearer. The original design had a banner set on it's back and a shield but I made minor changes with the help of greenstuff, and also, inspired by the work of one of the best painters on the Polish battle scene - Rakso, I completely changed the banner. Painting the banner is also one of my earlier works. Now I would probably do a few things differently but with much sentiment to this model I refreshed a bit of gold color, place it on the magnet (for easier transportation), and I added small details to finish the work. My brother carved a base and a mug of the standard using a modeling clay.


wtorek, 5 września 2017

Ten Thunders- Terracota Army

O mały włos zapomniałbym wrzucić fotek tych gości. Są to kolejne modele do ekipy ten thunders jaką od dłuższego czasu "kompletuję" malarsko dla znajomego. Mimo pozornej prostoty schematu kolorystycznego, zajęło mi sporo czasu zanim zdecydowałem się na bardziej "kamienny" wizerunek. Do pomalowania użyłem techniki "suchego pędzla", której staram się unikać ze względu na dość dużą niedokładność i niszczenie pędzli, ale tutaj sprawdziła się idealnie. 

I almost forget about posting photos of these guys. These are the next models for ten thunders team that I have been painting from a long time for a friend. Despite the obvious simplicity of the color scheme, it took me some time before I decided on a "stone" one. For painting I used a "dry brush" technique, which I try to avoid due to quite high inaccuracy and brush damage, but here it worked out perfectly.